Irina Papuc

Anual în Republica Moldova se nasc peste 700 de copii cu malformații congenitale grave. Anomalii precum spina bifida, sindromul Down, fenilcetonuria sau viciile cardiace îi lasă invalizi pentru întreaga viață, chiar dacă o mare parte dintre acestea pot fi prevenite încă înainte ca fătul să se nască. Republica Moldova nu dispune, însă, nici de aparataj, nici de specialiștii necesari pentru realizarea unor teste elementare, practicate de mulți ani deja în străinătate.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, cele mai frecvente din malformațiile diagnosticate la naștere sunt cele ale ale sistemului osteomuscular şi cardiovascular. În același timp, există o tendinţă de creştere a  anomaliilor sistemului nervos central – de la 6,7% în 2011 până la 17,1% în 2012, a celui gastro-intestinal – de la 4,5% în 2011 până la 10,2%  în 2012 şi a sistemului renal – de la 4,5% până la 9,4%.

Aceleași date arată că s-a majorat numărul copiilor născuți cu sindromul Down, iar indicele este mai mare comparativ cu alte țări. A crescut în ultimii doi ani și numărul nașterilor cu spina bifida – trei cazuri la 10.000 de nou-născuţi vii.

„În prezent, în lumea întreagă sunt recunoscute peste 6.000 de tulburări metabolice ereditare rare. În Republica Moldova poate fi identificată doar fenilcetonuria, graţie screening-ului neonatal, iniţiat din 1989. Totodată, în instituțiile medicale de stat se efectuează un număr foarte mic de teste capabile să identifice grupul gravidelor care riscă să nască un copil cu malformații“, se arată într-o notă informativă pregătită de Ministerul Sănătății.

Pe de altă parte, doar un număr redus de copii pot fi supuși intervențiilor chirurgicale pentru corecția malformațiilor. Și aici, însă, autoritățile înregistrează restanțe. Baza tehnico-materială a secțiilor cu profil genetic, perinatal și chirurgical nu corespund cerinţelor actuale.

Pentru a reduce numărul nașterilor cu malformații, dar și a numărului înalt de decese infantile cauzate de viciile congenitale, autoritățile medicale au elaborat un proiect de Plan național pentru anii 2013-2017. În această perioadă, Ministerul Sănătății își propune să procure tehnologii noi de profilaxie și detecție a malformațiilor congenitale și a patologiilor ereditare, care să devină accesibile în mai multe raioane, și să instruiască specialiști în domeniu. De asemenea, ar urma să fie creat un Comitet de supraveghere a malformațiilor congenitale, care va fi responsabil de un sistem național de înregistrare a tuturor cazurilor detectate și de stabilirea unui program de investiții, care să fie acceptat și, ulterior, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Totodată, urmează să fie ințiate mai multe teste biochimice, ecografice și non-invazive, pentru a detecta anomaliile chiar din prima lună de viață. Costul programului este estimat la aproape 160 de milioane de lei, iar autoritățile dispun doar de jumătate din această sumă.

Proiectul de aprobare a Programului Naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017 a fost supus ieri dezbaterilor publice.