Recent
  • Tratamentul Video Observat al Tuberculozei – o soluție inovativă în sistemul medical din Moldova

    Acest video a fost creat cu finanțarea oferită de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin grantul Proiectului Regional EEAC (TB-REP 2.0) privind promovarea îngrijirii calitative a TB, centrată pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului.

Rubrici recomandate