Autor: Irina Papuc

Directorii instituțiilor medicale vor trebui să îndeplinească, în afară de planul de management, un set de indicatori de performanță. Aceștia au fost stabiliți recent de Ministerul Sănătății. Ei sunt obligatorii pentru toate spitalele, inclusiv cele raionale, pentru Serviciul de Urgență și pentru instituțiile din cadrul asistenței medicale primare. Instituția medicală urmează să fie evaluată la fiecare sfârșit de an în baza acestor indicatori, iar managerii care n-au înregistrat rezultate bune urmează să fie demiși.

Ordinul care prevede lista indicatorilor de performanță, în baza cărora va fi evaluată activitatea managerului de spital, a fost publicat recent pe pagina Ministerului Sănătății.

Indicatorii se împart în trei categorii și diferă în funcție de tipul instituției medicale și nivelul ei:

  1. Managementul resurselor umane
  2. Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale
  3. Indicatorii economici și financiari ai instituției

Așadar, acești indicatori vor constitui o parte integrantă a contractului de management, încheiat între fondatorul instituției și directorul de spital și vor fi stabiliți anual de Ministerul Sănătății. Modul în care sunt îndepliniți acești indicatori depinde direct de durata în care managerul se va afla în fotoliul de director. Desigur, depinde și cine evaluează și validează indicatorii.

Cine va face parte din comisia care va evalua indicatorii de performanță

Conform regulamentului stabilit de Ministerul Sănătății comisia care va evalua indicatorii de performanță va fi formată din cinci persoane - : doi vor fi desemnați de Ministerul Sănătății sau de instituțiile de profil, împuternicite de către aceștia, doi vor fi desemnați de către fondatorul instituției, iar un evaluator va reprezenta Centrul Național de Management în Sănătate. Președintele comisiei va fi desemnat de către Ministerul Sănătății, iar vicepreședintele – de către fondator. În cazul în care vorbim despre o instituție republicană, atunci președintele și vicepreședintele comisiei vor fi numiți de către aceeași instituție.  Interesant este că comisia va funcționa chiar dacă Centrul Național de Management în Sănătate va refuza să delege un reprezentant.

Cine va valida indicatorii de performanță

Și din comisia de validare vor face parte cinci membri: un reprezentant al subdiviziunii Ministerului Sănătății în funcție de profilul instituției evaluate, un reprezentant al subdiviziunii specializate în managementul personalului medical din cadrul Ministerului Sănătății, un reprezentant aI subdiviziunii economico-financiare de la Ministerul Sănătății, un reprezentant din partea Centrului Național de Management în Sănătate și un reprezentant al fondatorului instituției evaluate. Și de această dată comisia va putea valida rezultatele chiar dacă Centrul Național de Management în Sănătate și fondatorul vor refuza să delege un reprezentant. Așadar, trei persoane-cheie ar putea decide cât de eficient a fost administrată o instituție sau alta.

Un alt detaliu important este că Ministerul Sănătății poate refuza să instituie comisia de validare, iar acest lucru ar însemna că managerul a obținut calificativul „Foarte bine”. Deciziile în ambele comisii se vor lua cu majoritate simplă.

În final, rezultatele vor fi împărțite după calificative astfel – nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine.

În cazul în care punctajul este minim, Ministerul Sănătății anunță că va rezilia contractul cu directorul instituțiilor la care fondator. În cazul instituțiilor raionale, consiliile raionale vor lua decizia de concediere.

Regulamentul prevede și formarea unei comisii de contestații, din care vor face parte ministrul sau viceministrul Sănătății, un reprezentant al Centrului Național de Management în Sănătate și un reprezentant de la Sindicatul Sănătatea.

Dosarele vor fi păstrate în arhivele Ministerului Sănătății timp de 10 ani, însă autoritatea a decis ca acestea să nu fie publice.

Ce urmează să fie evaluat:

 

1 Indicatorii de management al resurselor umane :

1) Lipsa litigiilor de muncă pierdute în instanțele de judecată;

2) Rata personalului medical angajat prin concurs din numărul total de personal medical angajat la nivel de 100 de procente;

3) Fluctuația personalului medical – numărul persoanelor eliberate raportat la numărul mediu de angajări pe parcursul unui an – până la 25 de procente;

4) Rata de retenție a personalului nou-angajat, nu mai mică de 70 la sută;  

5) Rata angajaților care nu au participat la niciun curs de instruire la un interval de cinci ani, la nivel de 0 procente;

6) Gradul de completare a dosarului electronic al angajaților, introduși în SIERUSS, la nivel de 100 de procente;

7) Rata acoperirii statelor de personal nu mai mică de 85 de procente.

 

2 Indicatori de utilizare a serviciilor medicale:

2.1  Lista indicatorilor de performanță pentru instituțiile din cadrul asistenței medicale primare:

1) Rata cuprinderii populației cu examene medicale profilactice constituie 70%;

2) Rata cuprinderii cu tratament medicamentos compensat corespunde actelor normative în vigoare.

2.2  Lista indicatorilor de performanță pentru instituțiile de asistență medicală urgentă prespitalicească :

1) Gradul de realizare a Programului național privind dezvoltarea serviciului de asistență medicală urgentă 2016-2020.

2.3 Lista indicatorilor de performanță pentru asistența medicală spitalicească :

1) Reducerea duratei medii de spitalizare pentru anul respectiv cu 0,5 zile;

 2) Asigurarea duratei medii de utilizare a patului nu mai puțin de 85 procente pe parcursul anului;

3) Executarea contractelor cu Compania Națională de Asigurări în Medicină 0,5 procente

 

3. Indicatorii activității economice și financiare a instituției:

1) Creșterea veniturilor proprii cu 10 la sută anual;

2) Prezența stocurilor de medicamente, conform normativelor

 

4 Indicatori de calitate:

4.1 Lista indicatorilor de performanță pentru asistența medicală spitalicească:

1) Raportarea 100 de procente a infecțiilor nosocomiale;

2) Raportarea 100 de procente a reacțiilor adverse la medicamente;

3 ) Raportarea 100 de procente a complicațiilor chirurgicale;

4) Creșterea ratei intervențiilor chirurgicale efectuate în chirurgia de o zi cu 5 la sută anual.

4.2 Lista indicatorilor de performanță pentru asistența medicală primară:

 1) Rata mortalității infantilă este egală sau mai joasă decât media înregistrată pe țară;

 2)Lipsa mortalității materne, cauzată de supravegherea inadecvată.

 

 Articole relaționate:

Nu doar medicii vor putea deveni directori ai instituțiilor medicale. Ministerul Sănătății a pregătit un nou regulament 

De ce schimbări are nevoie sistemul spitalicesc din Moldova - directorii spitalelor trebuie numiți în funcție de consiliile de administrație

Moldovenii cheltuie tot mai mulți bani pentru serviciile medicale neacoperite de poliță, iar instituțiile medicale câștigă tot mai mulți bani din serviciile contra cost