Autor: Irina Papuc

Spitalele din Moldova, fie republicane, fie raionale s-au obișnuit să gestioneze banii în interior, fără ca să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă e vorba de bani publici. O analiză a Sănătate INFO arată că niciun spital republican nu a publicat până acum rapoarte financiare complexe, din care să fie clar cum au fost gestionați banii și în ce scopuri. Cele mai exemplare sunt instituțiile spitalicești din Chișinău. Aproape toate, cu câteva excepții, și-au publicat rapoartele financiare simetriale și pe anul trecut de gestiune.

Gestionarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală este un proces mai mult umbrit, decât transparent în Republica Moldova. Deși este declarat un deziderat, multe etape din gestionarea banilor rămân cunoscute numai celor care gestionează banii – CNAM, pe de o parte, și instituțiile medicale contractate- pe de altă parte. De exemple, valoarea contractelor, volumul de servicii prevăzute, condițiile pe care și le asumă ambele părți sunt publice acum. Cu toate acestea, atât CNAM cât și instituțiile care au semnat contracte pentru a presta servicii medicale sunt obligate, prin prisma prevederilor Programului unic, să asigure „transparenţa gestionării mijloacelor contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, în timp ce la baza contractării trebuie să stea următoarele principii: „alinierea la prevederile politicilor naționale în domeniul sănătății, eficiența și transparența în utilizarea mijloacelor financiare publice, bazate pe necesitățile populației în servicii medicale”.

În acest context am analizat câte spitale din cele existente acum publică rapoarte, prin care să asigure transparența de care este nevoie, Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală fiind formate din banii cetățenilor care se asigură, dar și din bugetul public național. Este important că spitalele consumă cea mai mare parte a bugetului asigurărilor de sănătate – peste 3 miliarde de lei.  

Spitale republicane:

Institutul de Medicină Urgentă

Instituția a publicat un raport care conține date foarte generale – numărul de pacienți tratați și suma alocată pentru salariul medicilor. Din raport aflăm că pentru salarizare au fost alocate 92,2 milioane de lei, iar pentru medicamente aproape 47 de milioane de lei. Salariu mediu al unui angajat a constituit 4.732 de lei. Alte date financiare lipesc. Raportul este mai mult informativ, privind activitatea medicală a instituției.

Spitalul Clinic Republican

Ultimul raport publicat de către instituție e din anul 2014, ceea ce înseamnă că timp de trei ani instituția nu a public nicio informație financiară, de interes public. Rapoartele mai vechi vizează, de asemenea, mai mult date medicale, decât financiare.

Institutul Mamei și Copilului

Nici acest spital nu a publicat date financiare, iar rapoarte care ar conține informații de acest tip lipsesc cu desăvârșire. Pe site-ul instituției pot fi găsiți indicatori de calitate, ce permit analiza situației din ultimii patru ani. Aceștia se referă la numărul de angajați, procentul din totalul veniturilor destinate pentru salarizare, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor, însă în lipsa cifrelor concrete, acești indicatori nu sunt relevanți. Suma contractată lipsește.

Institutul de Cardiologie

Rapoartele financiare nu sunt publicate, sunt făcute publice anunțurile privind achiziționarea la diverse bunuri și un plan al achizițiilor pentru anul 2017.

Institutul Oncologic

Institutul Oncologic nu a publicat rapoarte financiare și de activitate din anul 2014. Ultimul raport este semetrial și conține câteva seturi de date, economico-financiare și medicale. Instituția anunță că bugetul a crescut cu 67 de milioane de lei și că resursele pentru finanțare s-au mărit din 2015, pentru aceeași perioadă – 72 de milioane de lei, în loc de 52 de milioane de lei. Alte date lipsesc.

Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie: Pe site-ul spitalului nu sunt publicate rapoarte financiare sau date despre licitații. Ultimele date publicate sunt din decembrie 2016.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă

Pagina web a instituției nu funcționează

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Instituția publică anunțuri privind achiziții publice, nu și rezultatele acestora. Rapoarte de activitate medicală sau date financiare lipsesc.

Spitalul Clinic de Psihiatrie

Site-ul instituției este slab dezvoltat și puțin sau aproape deloc actualizat. Aici lipsesc orice date medicale sau economico-financiare.

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

Site-ul nu asigură niciun fel de date economico-financiare. Datele despre achiziții lipsesc.

Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile: Instituția a publicat raportul de activitate pentru anul trecut de gestiune, unde sunt indicate mai multe date cu caracter medical, preventiv, etc și mai puține date economico-financiare. Instituția indică sumele pe care le gestionează din bugetul de stat și din resurse internaționale și atât.

Dispensarul Republican de Narcologie

Site-ul instituției pare să fie în perioada de reconstrucție. Deși sunt publicate informații despre activitățile realizate, datele financiare lipsesc.

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Ultimul raport publicat a fost în 2015, pentru activitatea instituției din 2014. Acesta conținea date despre bugetul instituției și repartizarea banilor, în funcție de tipurile de servicii prestate, precum și categoriile de cheltuieli. Datele n-au mai fost actualizate, astfel, deja de trei ani consecutiv.  

Spitalul de Psihiatrie Bălți

Pe site-ul instituției lipsesc rapoartele financiare, iar anunțurile privind tenderele organizate  nu se mai publică din 1 ianuarie 2016.

Spitalul de Psihiatrie Orhei

Instituția nu dispune pagină web.

Spitale Municipale:

Spitalul Pentru Copii Valentin Ignatenco

Instituția a publicat cele mai recente date medicale și economico-financiare. Pe site-ul instituției poate fi găsit ultimul raport financiar pentru anul trecut de gestiune, dar și pentru primele șase luni ale acestui an.

Datele se referă la bugetul total, gestionat de instituție, inclusiv suma contractată cu CNAM și cea alocată de fondator, sumele direcționate pentru salarizare, medicamente, hrana pacienților, obiecte de valoare, întreținerea tehnică a utilajelor, servicii pază, servicii bancare, etc.

Spitalul Clinic Municipal nr. 1

Instituția a publicat cu regularitate în ultimii ani rapoarte de activitate, în care se conțin date economico-financiare despre instituție. Setul de date este același – suma contractată de către CNAM, veniturile din serviciile contra plată, sumele alocate pentru salarizare, reparații, tehnică, medicamente și chiar veniturile obținute din dobândă. Datele sunt publicate pentru anul trecut de gestiune și pentru primul semestru al acestui an.

Spitalul Clinic de Maladii Infecțioase pentru Copii

Instituţia a publicat cel mai recent raport, care este concentrat mai mult pe activitatea medicală, însă figurează și suma contractată de către CNAM și modul în care aceste resurse au fost alocate.

Spitalul Municipal nr. 1 pentru Copii:

Instituția nu a publicat încă raportul de activitate pentru acest an. Datele făcute publice care vizează anul 2016 țin de activitatea medicală mai mult – gradul de asigurare cu medici, capacitățile și dotările spitalului, aprovizionarea cu medicamente (fără a indica date exacte).

Spitalul Municipal Sfânta Treime

Spitalul publică în ultimii ani cu regularitate rapoarte financiare pentru anul complet de gestiune și pentru primul semestru din an. În raport se regăsesc sumele contractate de către CNAM, resursele din servicii contra plată și numărul cazurilor tratate. La fel ca și alte instituții, Spitalul Sfânta Treime atenționează despre probleme financiare serioase din cauza reducerii volumului contractării „fără precedent”.

Spitalul Municipal Arhanghelul Mihail:

Instituția a publicat rapoarte privind licitațiile organizate, suma licitațiilor, câștigătorii și onorarea contractelor. Alte date însă lipsesc.

Maternitatea nr. 2

Instituția nu dispune de web-site.

Spitalul Municipal nr. 4 : instituția dispune de o pagină Facebook, care permite administrației să interacționeze în social media, însă lipsește web-siteul care ar permite plasarea unui spectru important de date.

Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie din Chișinău:

Site-ul instituţiei nu conține informaţii de interes public. Lipsesc orice date despre datele financiare ale instituţiei, precum și anunțurile de achiziții publice. Pagina web este formală.

Spitalul Clinic Municipal din Bălți

Instituția a publicat un raport pentru primele șase luni ale acestui an, în care este redată activitatea medicală a instituţiei – numărul de paturi, procentajul de utilizare a patului, durata de internare a unui pacient, etc. Date financiare lipsesc aproape cu desăvârșire.

Spitale raionale

Spitalul raional Cahul este singura instituție de nivel raional care publică cu regularitate, din anul 2009, rapoartele de activitate în care se conțin și date financiare. Rapoartele conțin date despre resursele instituției, în dinamică, fiind reflectat scopul în care se utilizează acestea. În ceea privește achizițiile publice, acestea sunt indicate doar într-un ordin general al tenderelor planificate pentru întreg anul de gestiune.

După Spitalul Raional Cahul la capitolul transparență ar putea figura cel de la Ungheni. Instituția conține rapoarte desfășurate despre licitațiile organizate, documente care sunt informative și utile. Alte date financiare referitor la cum sunt folosiți  banii instituției nu există.

În cazul altor instituții site-urile sunt mai mult de formă, fără să existe niciun fel de informații. Exemple în acest sens sunt instituțiile spitalicești din Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Edineț, Florești, Hâncești, Ialoveni, Leova, Ocnița, Râșcani, Soroca, Strășeni, Ștefan-Vodă, Taraclia și Telenești.

În cazul altor spitale informațiile sunt sporadice. La Cantemir, de exemplu, există date parțiale despre licitații și câteva anunțuri de tendere. Spitalul din Dondușeni a publicat date parțiale despre achiziții, în mare parte din anul 2016. Sumele contractelor lipsesc, fiind trecuți doar câștigătorii. Pe site-ul Spitalului Raional Călărași am găsit doar câteva tendere din 2016, pe când la Glodeni – doar licitații pentru procurarea alimentelor. În rest- nimic. Pe site-ul instituției medicale din Șoldănești am găsit un raport extrem de succint, din doar câteva fraze despre activitatea medicală a instituției și câteva date despre achizițiile desfășurate, însă doar în ceea ce privește procurarea de alimente și petrol. La Rezina, ultimele rapoarte datează din 2015 .La Nisporeni au fost trecute la transparență doar câteva anunțuri de licitații. Rapoarte financiare lipsesc. Aceeași situația și la Orhei.

În cazul unor spitale, informațiile nu mai sunt actualizate tocmai din anul 2009. Este cazul spitalului din Drochia și celui din Sângerei. Administrația de la Fălești, de exemplu, a decis că este suficient un raport de „autoevaluare”. Din acesta reiese că instituția este una model, acumulând indici maxim posibili la diverse categorii. Spitalele din Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești nu au pagini web.

 

 Articole relaționate:

De ce mint unii directori de spitale despre lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru plata salariilor. „Riscăm să disponibilizăm medici și să ajungem în colaps”