Autor: Irina Papuc

Pentru prima oară Ministerul Sănătății propune includerea noțiunii de malpraxis în legislație. Nu este vorba despre o lege aparte, ci de un capitol inclus în proiectul noii Legi a ocrotirii sănătății, propus acum pentru dezbateri publice. Deși autoritatea din sănătate a conștientizat necesitatea de a reglementa malpraxisul prin lege, a comis erori importante chiar la etapa de definire a noțiunilor. Experții atrag atenția asupra faptului că pot exista consecințe mai grave decât acum, atât pentru doctori, cât și pentru pacienți. Unul dintre riscuri este ca medicul să nu mai poată niciodată demonstra că nu este vinovat de malpraxis, iar pacientul, la rândul său - că a suferit un prejudiciu din vina doctorului sau a instituției.

Proiectul Legii ocrotirii sănătății a fost publicat pentru dezbateri publice acum câteva zile. Pe lângă alte modificări în reglementarea ocrotirii sănătății, Ministerul Sănătății a decis să includă în lege componenta de malpraxis. Astfel pentru prima oară malpraxisul în Moldova ar putea fi reglementat de lege. Capitolul aparte dedicat acestui subiect conține răspunderea civilă a personalului medical, răspunderea instituțiilor medicale, obligațiile personalului medical, soluționarea judiciară și extrajudiciară a cazurilor de malpraxis.

Experții spun însă că autorii proiectului de lege au admis greșeli chiar la capitolul „noțiuni”. Astfel, malpraxisul este definit incomplet, iar explicația pentru „eroarea medicală” este, de fapt eronată, aceasta fiind explicația nu pentru termenul de eroare, ci de greșeală. Experții argumentează – este o diferență foarte mare dintre cele două și este absolut necesar ca autorii legii, dar și doctorii să le cunoască.

„Malpraxisul prin esență nu poate fi o eroare de fapt, care nu poate fi imputabilă doctorului”, explică expertul Andrei Mecineanu. Acesta adaugă că medicii confundă des cele două noțiuni, pe când ele sunt total diferite. Eroare de fapt, este definită la nivel internațional ca fiind o eroare care nu poate fi prevăzută și care se produce nu din vina doctorului, ci din cauza imperfecțiunilor medicale sau a unei reacții particulare a bolnavului. Eroarea de normă care este echivalată cu greșeala și poate fi imputată doctorului, pentru că acesta nu a respectat normele unanim acceptate.

   Interviu cu avocatul Vitalie Nagacevschi: „În Republica Moldova există un fel de „sindicalizare a medicilor” și ei într-adevăr niciodată nu dau concluzii unul împotriva altuia” 

„O altă greșeală din definiție este cea care se referă la faptul că malpraxisul ar ține de actul farmaceutic. Acesta are loc exclusiv în actul medical. Iată un exemplu – producerea unui medicament neconform ține de partea farmaceutică și nu poate de la sine genera malpraxis, decât dacă este administrat la indicația medicului, deci ține de actul medical. În acest caz, răspunderea este pe seama producătorului farmaceutic și nicidecum a medicului. Cu așa o definiție, pentru asemenea situații va fi atras la răspundere medicul, ceea ce nu este corect”, a mai adăugat expertul.  

Cum definim corect malpraxisul

Conceptul de malpraxis medical, în conformitate cu doctrina și practica internațională în domeniu, include elemente definitorii, care trebuie luate în considerație la definirea legislativă a malpraxisului medical. Primul element este greșeala, și nu eroarea. Al doilea element vizează componentele actului medical. Deci, malpraxisul medical poate avea loc în planul științific al actului medical (diagnostic, tactică terapeutică, tehnică terapeutică și supraveghere), precum și în planul etic al actului medical (confidențialitate și secret profesional, informarea pacientului, consimțământ). Al treilea element este reprezentat de existența sau lipsa culpei, care poate fi, prin acțiune sau inacțiune ori din neglijență, imprudență sau ignoranță. Cel de-al patrulea element este prejudiciul. Malpraxisul medical este generator de prejudicii, atât patrimoniale, cât și nepatrimoniale. Dacă nu este prejudiciu nu este malpraxis. Și ultimul, malpraxisul medical implică angajarea doar a răspunderii civile.

În acest context, definiția malpraxisului medical trebuie să conțină aceste elemente și poate fi următoarea: eroare profesională săvârșită de prestatorul de servicii de sănătate prin acţiune sau inacţiune, din neglijență, imprudență, ignoranță sau prin nerespectarea reglementărilor privind confidențialitatea, consimțământul și obligativitatea acordării serviciilor de sănătate, soldată cu producerea prejudiciilor asupra pacientului, și care implică angajarea răspunderii civile.

 

█  Articole relaționate:

„Înţelege malpraxisul medical. Tot ce trebuie să conţină o lege”. Astăzi se lansează prima campanie din Moldova dedicată acestui subiect 

Un moldovean și-a făcut dreptate la CEDO. Fiind deținut, acesta a fost supus forțat mai multor intervenții chirurgicale. El crede că a fost victima unui experiment medical 

Anatolie Munteanu, directorul CpDOM: „Sistemul nostru medical este obişnuit cu lipsurile într-atât, încât medicii consideră normal faptul că se comit erori şi așteaptă ca pacientul să devină tolerant”